meta

متاسپلویت

پروژه Metasploit یک پروژه امنیتی رایانه ای است که داده هایی را در مورد آسیب پذیری های امنیتی ارائه می دهد و به تست نفوذ کمک ... Read More
Picture1

هوش مصنوعی و صنعت هوافضا

بازار هوافضا بسیار پراکنده است و به بخش‌های مختلف نظامی، هوانوردی تجاری و اکتشافات فضایی خدمات می‌دهد. رشد سریع در صنعت هوانوردی جهانی، بازیگران صنعت را ... Read More
about-linux

درباره لینوکس

لینوکس چیست؟در این مقاله، خواهید آموخت که لینوکس چیست، لینوکس از کجا آمده است، توزیع لینوکس چیست و برخی از دلایلی که درباره لینوکس برای برنامه‌ها ... Read More