آدرس :

   اصفهان-خیابان باهنر-ساختمان اسپادانا سامان-طبقه دوم-واحد 201

کد پستی : 8138785837

   تلفن های تماس :

      03133355555

      09131066876

 

Email: info@ntk.ir