پاکسازی زباله های فضایی

جمع‌آوری زباله‌های فضایی

جمع‌آوری زباله‌های فضایی استارتاپ با همکاری اسپیس ایکس، زباله‌های فضایی را با ربات‌ها جمع‌آوری کندیک استارتاپ به چهار ربات خود اشاره کرد ... Read More