گیت‌لب

گیت‌لب(Gitlab)

چیستی گیت‌لب: گیت‌لب یکی از سریع‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی آمریکا است که در سال 2022 افزایش قابل توجهی داشت. این شرکت یک سرور مرکزی فراهم می‌کند ... Read More