اژور

مایکروسافت اژور

مایکروسافت اژور، که معمولاً با نام اژور به آن اشاره‌می‌کنند. یک سرویس محاسبات ابری است که توسط مایکروسافت برای مدیریت برنامه‌های کاربردی از طریق مراکز‌داده مایکروسافت ... Read More