فراموشی دیجیتال

آیا گوشی‌های هوشمند حافظه ما را ضعیف کرده‌اند؟ حافظه بحث پیچیده‌ای است و اگرچه نسبت به کارکردهای آن اشراف کاملی نداریم، ولی مقصر دانستن فناوری یک ... Read More