تصویر شاخص هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

مردم باور دارند این فناوری خودآگاه است؟ هوش مصنوعی مهندس googel اعلام کرد هوش مصنوعی به ادراک رسیده. بحث‌هایی زیادی درباره توانایی‌های واقعی این فناوری شکل ... Read More