شبکه اجتماعی جدید ایلان ماسک

آیا ایلان ماسک می‌خواهد شبکه اجتماعی جدیدی را راه‌اندازی کند؟ ایلان ماسک فعالیت زیادی در شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص توییتر دارد. او در بسیاری از بحث‌ها ... Read More