ربات خانگی مجهز به الکسا

آمازون از Astro رونمایی کرد شایعات درست از آب درآمدند و آمازون از ربات مجهز به دستیار صوتی الکسا رونمایی کرد. این ربات آمازون که Astro ... Read More