تکنولوژی هولوگرام

تکنولوژی هولوگرام با استفاده از صفحات نانوسیلیکون، نور را بسته به زاویه ی ورودی نور در جهات مختلف انتشار می دهند. تیمی در کالتک راه رمزگشایی ... Read More