اصلاحات امنیتی، واتساپ

ممکن است به دلیل اصلاحات امنیتی، واتساپ از حساب شما در دستگاه‌های مرتبط خارج شده باشد واتساپ به منظور اصلاح مشکلی در پیام‌رسان خود به‌روزرسانی جدیدی ... Read More