اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

بایستی در اسرع وقت برگزار شود اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نماینده وزارت کشور در هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکید کردکسب‌و‌کارهای باید به سرعت برگزار ... Read More