موسسه مهاجرتی ناولتی رد


در سال ۱۳۹۷ به همت دکتر مسعود ولی‌نژاد و دکتر امید رضایی با تمرکز بر دسته‌های آموزشی، مهاجرتی، مشاوره کسب و کار در کشور کانادا تأسیس گردید.
هدف از تأسیس این مجموعه ارائه این خدمات در بسترهای اطلاعات و پژوهش در قالب یک طرح ایده محور بوده است.
یکی از مهمترین مراحل مهاجرت به کانادا انتخاب یک روش اصولی است.
زمانی می‌شود یک انتخاب درست و اصولی داشت که اطلاعات کافی و صحیح در این‌باره داشته باشید.
که این مجمعه بهترین و مناسب ترین راه برای مهاجرت را به شما معرفی می کند

پرچم کانادا

یا همان پرچم برگ درخت افرا که در زبان فرانسه به آن l’Unifolie می‌گویند در مرکز این پرچم مستعطیل است که روی آن برگ افرا با یازده دندانه به طور زیبایی نمایان گردیده.


نماد برگ افرا در پرچم کانادا


درخت افرا از گذشته‌های دور یکی از اجزای اصلی زمین‌های مردم شمال آمریکای شمالی بوده است.
قبل از این‌که اروپائیان پا به خاک کانادا بگذارند، بومیان آنجا دریافتندکه می‌توانند شیره درخت افرا را به عنوان غذا یا برای مصارف دیگر استفاده کنند.
آن‌ها هر سال شیره این درخت را در بهار جمع می‌کردند و در طول سال از آن استفاده می‌کردند. شیره درخت افرا به عنوان بخش اساسی دستور غذایی آن‌ها محسوب می‌شد.

از این رو برای طراحی لوگو این مجموعه ازنماد برگ افرا که در پرچم این کشور بکاربرده و نیز از شاخ گوزن شمالی که در این کشور زندگی میکنند که از آن برای تفهیممفهوم جاده و مسیر بهره جسته ایم.

  • انتخاب رنگ برند


تونالیته پرچم کانادا نشان دهنده امید، ثروت، صلح، آرامش و بی‌طرفی است.
رنگ قرمز در دو طرف پرچم کانادا است و رنگ سفید در وسط پرچم مشاهدهمی‌شود.رنگ قرمز سمبل ثروت و امیدواری است. رنگ سفید هم نشان‌دهنده بی‌طرفی کانادا، صلح و آرامش است.
از این رو از رنگ قرمز برای هویت برند این شرکت استفاده شد

لوگو NOVELTY RED

Comments are disabled.