کميسيون تلفيق مصوب کرد: ساترا بار ديگر ناظر آثار حرفه‌اي در فضاي مجازي شدکميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي 

بار ديگر ساترا را به عنوان ناظر بر توليد آثار حرفه‌اي در فضاي مجازي تعيين کرد. 
با اين مصوبه، وزارت ارشاد نقشي در نظارت بر محتواي VODها و ساير آثار منتشر شده در فضاي مجازي را نخواهد داشت.

مجلس عبارتي را به لايحه بودجه 1401 کشور افزوده است که براساس آن مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظيم مقررات رسانه‌اي صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صداوسيما است.
 ساترا را موظف کرده است تا در راستاي حفظ ارزش‌هاي ايراني-اسلامي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه‌اي در فضاي مجازي نظارت کند و ضمن ارتقاي کيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.

 براي نخستين بار سال گذشته و توسط مجلس شوراي اسلامي به لايحه بودجه سال 1400 کل کشور اضافه شد. اين عبارت.
 مهمترين جمله قانوني براي تاسيس ساتراست.
 چراکه اين تاسيس سازمان تاکنون مصوبه رسمي از سوي مجلس شوراي اسلامي نداشته است.
يکي از انتقادات اصلي به آن نيز به همين موضوع بازمي‌گردد.
 برخي نمايندگان مجلس از نارضايتي از عملکرد ساترا نسبت به سريال‌هاي نمايش خانگي سخن گفته بودند.
 اوايل مهرماه امسال، «علي يزدي‌خواه» عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه از عملکرد ساترا در نظارت بر آثار نمايش خانگي رضايت ندارند.
تغيير نهاد ناظر بر VODها و شبکه نمايش خانگي و ايفاي اين نقش توسط وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داده بود.

يک سال اخير کشمکش‌هايي بين ساترا و وزارت ارشاد به وجود آمده که در نهايت به ضرر سريال‌هاي توليدي تمام شد.
 تهيه‌کنندگان سينمايي و بسياري از سينماگران نيز معتقدند که بازار نمايش خانگي بايد مجددا به وزارت ارشاد برگردد.
 کيفيت محصولات به جاي مناسب خود برسد.

Comments are disabled.