بایستی در اسرع وقت برگزار شود

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نماینده وزارت کشور در هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکید کردکسب‌و‌کارهای باید به سرعت برگزار شود.

او اعتقاد دارد پس از آغاز دور جدید اتحادیه و با پیشنهاد اتاق اصناف، بایستی درباره لزوم تفکیک یا عدم تفکیک آن تصمیم‌گیری شود.

«علی رضایی»، نماینده وزارت کشور

با اشاره به جزئیات آخرین جلسه این هیئت، گفت: «در جلسه اخیر هیات نظارت تصویب شد که انتخابات به سرعت و بدون معطلی برگزار شود. ما نیز بایستی مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات در اسرع وقت فراهم کنیم.»

شروع به کار دور جدیددر مورد تفکیک یا عدم آن مطرح شود، سپس نظارت آن تصمیم بگیرد چون نظر اتاق هم فعلا روی تفکیک نبود.»

زمان نا مناسبی در مورد تفکیک یا عدم آن در اتحادیه کسب وکارهای مجازی :

« برگزاری انتخابات و شروع به کار دور بعدی اتحادیه با این موضوع بحث و شور خواهد شد و خواسته ما در حال حاضر این است که در روند انتخابات تاخیر نیفتد.

اگر تصمیم دراین مورد پس از جلب نظر اتاق اصناف، هیئت نظارت آن را بررسی خواهد کرد و سپس با تایید وزیر صنعت می‌بایست انجام شود.»

تیر ماه نیزاز برگزاری انتخابات اتحادیه اینترنتی بنابر تصمیم نهایی هیئت و بازرگانان خبر داده بود.

کسب‌وکارهای مجازی در حالی که قرار بود اواسط اردیبهشت ماه و پس از چند بار تاخیر برگزار شود، با تصمیم ناگهانی وزیر تفکیک لغو شد.

Comments are disabled.