ارائه خدمات طراحی ساختمان‌ و فضای داخلی و اطراف آن

موضوع :

که انسان‌ها در آن سکونت دارند یا از آنها استفاده می‌کنند. معمار ناظر نهایی و هماهنگ‌کننده کلیه نقشه‌های یک بنا شامل نقشه‌های معماری و طراحی – نقشه‌های محاسبات سازه‌ای و نقشه‌های تأسیساتی است. معمار مسائل مطرح در حوزه معماری را تحلیل و ارزیابی کرده، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری، پالایش و سازمان داده، آنها را در طراحی ساختمان‌ها و فضای دلنشین و زیبا بکار می‌بندد به طوری که کیفیت زندگی افراد جامعه به صورت روزافزون بهبود یابد.

لینک :

https://fskaravi.ir

No comment

دیدگاهتان را بنویسید