ما برنامه ریزی می کنیم و به موفقیت دست پیدا می کنیم.

مجموعه TPcenter با هدف کمک به ارتقا توانمندی ها و بهرهوری در بورس و سرمایه گذاری با ارائه خدمات تخصصی مشاوره و اجرایی در حوزه های بورس  و اصناف ، تاسیس شده است.

در راستای ارائه راهکار برای کاربردی نمودن مباحث تخصصی صنعت بورس  با عنایت به اهمیت روزافزون زمینه های کاربردی فنآوری اطلاعات و نقش بسیار مؤثر آن درحل معضلات و چالشهای موجوداین کنسرسیوم با محوریت مجموعه TPcenter شکل گرفت.

سایت آموزشی مفاهیم بورسی
  • سرمایه گذاری سودآور
  • معاملات مالی آینده
  • بهترین پول امن
  • ریسک بسیار کم برای هک شدن

https://tpcenter.ir

No comment

دیدگاهتان را بنویسید