Web Developer

درباره مهندس یزدانی

مهندس ندا یزدانی 

90%

پشتیبانی نرم افزاری

100%

خدمات تولید محتوی

85%

Developer

100%

حسابداری مالی

100%

مباحث سئو (seo)

100%

پشتیبانی سایت

Web Developer در شرکت نگین تجارت کاروی

با بیش از 8 سال سابقه تجربی وتخصصی دارای مهارت های برجسته مذاکره و ارتباط جمعی ، متبحر در زمینه ی پشتیبانی IT و SEO سایت و همچنین خدمات حسابداری ، بازاریابی و فروش ، آشنا با کلیه خدمات دفتری و اداری.

دارای مهارت های :

 •  فن بیان و سخنوری
 • مشاوره تخصصی
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • روابط عمومی بالا
 • فعال واکتیو
 • قدرت تحلیل

 

مهندس ندا یزدانی 

Web Developer در شرکت نگین تجارت کاروی

با بیش از 8 سال سابقه تجربی وتخصصی دارای مهارت های برجسته مذاکره و ارتباط جمعی ، متبحر در زمینه ی پشتیبانی IT و SEO سایت و همچنین خدمات حسابداری ، بازاریابی و فروش ، آشنا با کلیه خدمات دفتری و اداری.

دارای مهارت های :

 •  فن بیان و سخنوری
 • مشاوره تخصصی
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • روابط عمومی بالا
 • فعال واکتیو
 • قدرت تحلیل

 

100%

حسابداری مالی

100%

مباحث سئو (seo)

85%

Developer

100%

پشتیبانی سایت

90%

پشتیبانی نرم افزاری

100%

خدمات تولید محتوی