بخشی از یک انیمیشن وتوصیفی ازیک طراحی گرافیک به صورت پویانمایست.

 

به بیان ساده‌تر، بخش‌هایی از انیمیشن یا فیلم‌های دیجیتال است. که حسی از حرکت یا چرخش را ایجاد می‌کنند و به طور معمول در پروژه‌های چندرسانه‌ای با ترکیب صداهای مختلف، بکار گرفته می‌شوند.که نوعی انیمیشن همراه با متن است و در بیشتر موارد، متن‌ها بخش اصلی آن‌ها را تشکیل می‌دهند.آن را باید به شکل پویا نمایی دانست.به طور مثال:اگر در یک فیلم آموزشی یا حتی یک محتوای متنی  آمارهایی را ارائه کنید و بخواهید افزایش یا کاهش این آمارها  جلوه‌ای بصری را ایجاد کند باید کمک بگیرید.  لوگوی بعضی از سایت‌ها توجه کنید که حالت چرخان دارند و ثابت نیستند. همه این موارد را شامل می‌شوند.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

موشن گرافیک